27 Aralık 2008 27093 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

GÖREVLENDİRME KARARI

- Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Hacı Ahmet SEVER'in, Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğinde Yeniden Görevlendirilmesine Dair Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği- Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği

- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 389)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 389)

DÜZELTME

Milli Savunma Bakanlığının 2008/10595 Sayılı Atama Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları