23 Aralık 2008 27089 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/14370 Türk Kırgız-Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14370 Türk Kırgız-Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik- Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2008-1)- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2008-1)

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 5)- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 5)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 111)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 111)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 270)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 270)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/103, K: 2008/121 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/103, K: 2008/121 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/37, K: 2008/141 Sayılı Kararı (3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/37, K: 2008/141 Sayılı Kararı (3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/76, K: 2008/142 Sayılı Kararı (3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/76, K: 2008/142 Sayılı Kararı (3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/43, K: 2008/143 Sayılı Kararı (10/7/2003 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/43, K: 2008/143 Sayılı Kararı (10/7/2003 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları