20 Aralık 2008 27086 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14380 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2008/14396 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Adı Geçen Kuruma Devredilen Kurumlara (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI

- Adalet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2008/14374 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/14374 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 320)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 320)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 388)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 388)

- İstanbul Elektrik-Elektronik ve Makina Sanayi Mamulleri İhracatçıları Birliği Adının Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: İhracat 2008/17)- İstanbul Elektrik-Elektronik ve Makina Sanayi Mamulleri İhracatçıları Birliği Adının Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: İhracat 2008/17)

- Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 22)- Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 22)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları