17 Aralık 2008 27083 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2008/68)- 2008 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2008/68)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/37)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/38)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları