04 Aralık 2008 27074 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 932 (10/203) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2008/14307 Türk Hava Kurumu Tüzüğü- 2008/14307 Türk Hava Kurumu Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14330 İstanbul İlinde Bazı Taşınmazların D-100 Karayolu Üzeri, Mimarsinan Kavşağı, Yol, Kavşak Uygulama İmar Planı Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/14337 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 4 Kişi ile İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

- 2008/14338 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırma Yapılması Hakkında Karar

- 2008/14343 İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, "Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, Gökçeali Caddesi Demiryolu Üstgeçidi Uygulama İmar Planı" Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/14345 İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2008/14349 İstanbul İli, Tuzla İlçesinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2008/14356 Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2008/14319 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2008/14319 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği- Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2008/18)

KURUL KARARI

- 15 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları