02 Aralık 2008 27072 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

GENELGE

- Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2008/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7)- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/83)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/83)

- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 107)- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 107)

- Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 108)- Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 108)

- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 109)- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 109)

DÜZELTME

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ile İlgili- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları