"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:02.12.2008

Resmi Gazete Sayısı:27072

MADDE 1 - 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin Geçici 1 inci Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seri: V, No: 66 sayılı Tebliğ ile değişik 9 uncu maddede belirtilen emir iletim süreci ve sistemine ilişkin hükümler, müşteri emirlerini uzaktan erişim aracılığıyla Borsaya ileten aracı kurumlar tarafından uygulanabilir. Söz konusu emir iletim süreci ve sistemini uygulamayan aracı kurumlar için 31/12/2009 tarihine kadar aşağıda yer alan hüküm geçerli olup, bu tarihten sonra alınan tüm müşteri emirlerinde 9 uncu madde geçerli olacaktır."

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)