30 Kasım 2008 27070 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 29/11/2008 Tarihli ve 303 Sayılı Kararı