28 Kasım 2008 27068 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5815 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5815 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5- Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 107-123)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 107-123)

DÜZELTME

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları