15 Kasım 2008 27055 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14259 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar?Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Doğal?Çiçek Soğanlarının 2009 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/62)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2008/4)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2008/5)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/32)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/33)