14 Kasım 2008 27054 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14255 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2008/14255 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2008/14265 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar- 2008/14265 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar

- 2008/14266 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar- 2008/14266 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

- 2008/14267 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar- 2008/14267 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar

- 2008/14268 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar- 2008/14268 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

- 2008/14296 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Hadımköy Mevkiinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Hadımköy Tem Üstgeçit Köprü Genişletilmesi Yol, Kavşak Uygulama Projesi Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

- Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği

- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları