08 Kasım 2008 27048 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/78)

ATAMA KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

- Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik- Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik

- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/79)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/79)

KURUL KARARI

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/9/2008 Tarihli ve 4371 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları