07 Kasım 2008 27047 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/14221 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14221 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14225 Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

- 2008/14227 Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2008/14228 Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/73, K: 2008/59 Sayılı Kararı (6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/73, K: 2008/59 Sayılı Kararı (6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10, K: 2008/63 Sayılı Kararı (24/11/2004 Tarihli ve 5258 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10, K: 2008/63 Sayılı Kararı (24/11/2004 Tarihli ve 5258 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları