06 Kasım 2008 27046 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği- Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği

- Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik- Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/11/2008 Tarihli ve 2875 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/11/2008 Tarihli ve 2875 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/45, K: 2008/109 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 ve 1101 Sayılı Kanunlarla İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/45, K: 2008/109 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 ve 1101 Sayılı Kanunlarla İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/9, K: 2008/112 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479, 4956, 2654 ve 3165 sayılı Kanunlarla İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/9, K: 2008/112 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479, 4956, 2654 ve 3165 sayılı Kanunlarla İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/138, K: 2008/124 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/138, K: 2008/124 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları