27 Ekim 2008 27037 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik