24 Ekim 2008 27034 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/55)

- Türk Gıda Kodeksi Hindiba Ekstraktı Tebliği (No: 2008/56)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/58)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları