21 Ekim 2008 27031 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 930 Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14192 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Bolu İli, Yaşamkent Mahallesinde İnşa Edilen Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan Bazı İşyerlerinin Bedelsiz Olarak Bolu Belediyesine Dvredilmesi Hakkında Karar

- 2008/14193 Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2008/14193 Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2008/14234 Belirli Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL'ın Seçilmesine Dair Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Orhan Cem ERBÜK'ün Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İç Su Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İç Su Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: V, No: 104)- Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: V, No: 104)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları