19 Ekim 2008 27029 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAMER) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik