15 Ekim 2008 27025 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14177 Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Bulunan Sağlık Yüksekokulunun Kapatılarak, Yerine Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14178 Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2008/14179 Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Olan Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik- Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Olan Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)- Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları