14 Ekim 2008 27024 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/14118 - 2008/14118 "Türkiye-Belarus II. Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü" ve "2008-2009 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Faaliyet Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/14136 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/14136 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri İş Birliği'ne Dair Çerçeve Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik- Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği- Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319)- Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319)

- Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/57)- Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/57)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/71)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/71)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/72)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/72)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/73)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/73)

- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

- Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 105)- Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 105)

DÜZELTME

- 11/9/2008 tarihli ve 2008/14142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları