05 Ekim 2008 27015 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği