29 Eylül 2008 27012 2. Mükerrer Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14173 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi'nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2008/14173 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi'nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Feyzi ALTINOK'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/74)- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Feyzi ALTINOK'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/74)

YÖNETMELİK

- 2008/14174 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik    - 2008/14174 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik