25 Eylül 2008 27008 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/14078 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan - 2008/14078 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan "Ulusal Bologna Uzmanları Takımı (ERA-BOL) Faaliyeti İçin Hibe Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/54)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/66)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/66)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/67)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/67)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 63)

DÜZELTME

- Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları