"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sağlık Bakanlığı

Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili Düzeltme

Resmi Gazete Tarihi:25.09.2008

Resmi Gazete Sayısı:27008

24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, "Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 2 nci maddesi ile değişik 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (h) bendinde "Ecza depolarına" şeklinde yer alan ibare,Sağlık Bakanlığının 24/9/2008 tarihli ve 59307 sayılı yazısı üzerine, "Ecza dolaplarına" olarak düzeltilmiştir.

tammetin.jpg (2780 bytes)