23 Eylül 2008 27006 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14093 Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Ait Bazı Pozisyonlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2008/14094 Üniversitelerin Bazı Bölüm ve/veya Anabilim Dallarından Mezun Olanların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A/4) Numaralı Bendi Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

- 2008/14095 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bulunan Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirlenen Adlarla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/64)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/65)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/65)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/9/2008 Tarihli ve 2008/57 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/9/2008 Tarihli ve 2008/58 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/9/2008 Tarihli ve 2008/59 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/9/2008 Tarihli ve 2008/60 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2809 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2809 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2812 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2812 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2814 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2814 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2816 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2816 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2825 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2825 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2826 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2826 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 13/9/2008 Tarihli ve 236 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 13/9/2008 Tarihli ve 238 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları