17 Eylül 2008 27000 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste

- 2008Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste- 2008Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste

- 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3)Listesi- 2008Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3)Listesi

- 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Dokuzuncu ve Onuncu Dairelerine Ait Kararlar- Danıştay Dokuzuncu ve Onuncu Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları