13 Eylül 2008 26996 1. Mükerrer Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 1)