13 Eylül 2008 26996 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bilecik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/60)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/60)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/61)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/61)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/62)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/62)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları