12 Eylül 2008 26995 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği- Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Türk Askerî Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Askerî Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları