09 Eylül 2008 26992 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/14046 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14046 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/14069 Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14069 Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesi ile İlgili Tezkereye İlave Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)- Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2798 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2798 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2800 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2800 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları