08 Eylül 2008 26991 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/14018 Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14018 Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği