05 Eylül 2008 26988 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13996 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2008/14035 Ankara İli, Polatlı İlçesi, Beşköprü Köyünde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2008/14036 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Ardahan Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğünün Adının Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi ve Söz Konusu Müdürlüğün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatına Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2008/14038 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2008/14043 Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'na, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği- Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/31)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları