29 Ağustos 2008 26982 1. Mükerrer Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14051 Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2008/14051 Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2008/14074 2008 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C.Ziraat Bankası A. Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2008/14074 2008 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C.Ziraat Bankası A. Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- 2008/14063 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar