28 Ağustos 2008 26981 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13987 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İmzalanan - 2008/13987 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İmzalanan "Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13999 Türkiye Cumhuriyeti ile Kiribati Cumhuriyeti Arasında İmzalanan - 2008/13999 Türkiye Cumhuriyeti ile Kiribati Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14072 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Gaziantep İlinde "Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü", Kütahya İlinde "Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" ile İstanbul İlinde "İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği- Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008-32/36)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008-32/36)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları