26 Ağustos 2008 26979 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13984 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Verilecek Ücretlere Dair Karar

- 2008/14009 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2008/114010 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/57)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/57)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/58)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/58)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/59)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/59)

- 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2008 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları