21 Ağustos 2008 26974 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/46)

- Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğİ (No: 2008/47)

- 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2008/48)

- 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2008/49)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/54)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/54)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/55)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/55)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/56)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/56)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları