20 Ağustos 2008 26973 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Necmettin ERBAKAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2008/49)

ATAMA KARARI

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Nüket YETİŞ'in Atanmasına Dair Karar (No: 2008/48)

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesine Bağlı Yeşilkent Beldesinin İsminin "Kullar" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/51)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları