18 Ağustos 2008 26971 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği