17 Ağustos 2008 26970 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği- Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği