16 Ağustos 2008 26969 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliği- Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliği

- Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik- Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/51)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/51)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/52)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/52)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/53)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/53)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları