13 Ağustos 2008 26966 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5798 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5798 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5800 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5800 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5801 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5801 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2008/13985 Karabük Valisi Cemalettin SEVİM'in Merkez Valiliğine Atanmasına Dair Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- 2008/13995 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boşalan Temsilciliklerde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Görevlendirme Kararı

KADRO ARTIRILMASI KARARI

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Van İli Gevaş İlçesine Bağlı Uysal Beldesinin İsminin "Akdamar" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

- Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

- 2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili 2008/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- 2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili 2008/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/50)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/50)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/8/2008 Tarihli ve 2008/50 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/8/2008 Tarihli ve 2008/51 Sayılı Kararı

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 66)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 66)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 67)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 67)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 68)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 68)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 69)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 69)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 70)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 70)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 71)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 71)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 72)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 72)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 73)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 73)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 74)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 74)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 75)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 75)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 76)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 76)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 77)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 77)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 78)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 78)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 79)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 79)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 80)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 80)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 81)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 81)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 82)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 82)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 83)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 83)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 84)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 84)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 85)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 85)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 86)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 86)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 87)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 87)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 88)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 88)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 89)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 89)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 90)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 90)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 91)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 91)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 92)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 92)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 93)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 93)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 94)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 94)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 95)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 95)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 96)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 96)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 97)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 97)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 98)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 98)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 99)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 99)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 100)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 100)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 101)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 101)

- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 102)- Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 102)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/8/2008 Tarihli ve 2729 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/8/2008 Tarihli ve 2729 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları