11 Ağustos 2008 26964 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2008/7)