"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:08.08.2008

Resmi Gazete Sayısı:26961

MADDE 1 - 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde yer alan hükümlere ek olarak;

a) Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler iptal edilmez. Ancak kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan ve hem alıcı hem de satıcı üyelerin yazılı onayının bulunması durumlarında, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilebilir.

Gerçekleşen işlemlerin birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca iptal edilmesini müteakip, ilgili iptal kararları işlemin taraflarına yazılı olarak bildirilir ve iptali izleyen ilk işgünü çıkan Borsa Bülteninde ilan edilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi : 19/2/1996

Sayısı : 22559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

    Tarihi Sayısı
------------- --------------
1- 14/6/1996   22666
2- 24/1/1997   22887
3-  8/8/2000   24134
4- 11/1/2005   25697

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tammetin.jpg (2780 bytes)