07 Ağustos 2008 26960 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13954 Vakıflar Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Dair Karar- 2008/13954 Vakıflar Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)- Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)

- Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği- Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği

- Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik- Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları