06 Ağustos 2008 26959 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5791 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5791 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5793 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5793 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2008/13911 Türkiye'deki Anadolu Kartalı Eğitimleri Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13911 Türkiye'deki Anadolu Kartalı Eğitimleri Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

Tüzük

- 2008/13946 Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2008/13946 Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2008/13955 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13958 Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13959 Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı Tarafından İstanbul İlinde Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Bazı Üniversitelere Rektör Atanmasına Dair Kararlar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararı

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

Yönetmelikler

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

- 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ- 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları