03 Ağustos 2008 26956 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13886 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Uygulanacak Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi'nin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Temin Edilen Krediye Dair Anlaşma ve Ek Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2008/13886 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Uygulanacak Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi'nin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Temin Edilen Krediye Dair Anlaşma ve Ek Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2008/13893 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan - 2008/13893 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi" Konulu Belge ve Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Liste- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Liste

- 2008 Yılı Haziran Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Haziran Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi   - Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi