01 Ağustos 2008 26954 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5795 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5795 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13894 Türkiye Cumhuriyeti ile Marshall Adaları Arasında İmzalanan - 2008/13894 Türkiye Cumhuriyeti ile Marshall Adaları Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13916 Türkiye Cumhuriyeti ile Cook Adaları Arasında İmzalanan - 2008/13916 Türkiye Cumhuriyeti ile Cook Adaları Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008-2010 Dönemine İlişkin Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı- 2008/13947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008-2010 Dönemine İlişkin Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13953 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan - 2008/13953 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan "2004 ve 2005 Yılları Türkiye Ulusal Programı Finansman Anlaşmaları'na Dair Ek Belgeler"in Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13915 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13915 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2008/13979 Yaş Çay Üreticilerine 2008Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar- 2008/13979 Yaş Çay Üreticilerine 2008Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

GÖREVLENDİRME KARARI

- Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ali BİRİNCİ'nin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım,Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım,Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği- Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 385)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 385)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/25)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/27)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları