31 Temmuz 2008 26953 1. Mükerrer Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13912 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13912 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar