29 Temmuz 2008 26951 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5788 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun- 5788 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

- 5790 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5790 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5792 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5792 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Avrupa Yatırım Bankası ile Akdedilen - Avrupa Yatırım Bankası ile Akdedilen "Bursa Hafif Raylı Ulaşım Sistemi II" Konulu Garanti, Tazminat Anlaşması ve Finans Sözleşmesi

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13951 Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı Tarafından İstanbul İlinde İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI 2008/13952 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik- Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)

KURUL KARARI

- 1 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları