27 Temmuz 2008 26949 1. Mükerrer Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

- 22/5/2007 Tarihli ve 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14/8/2007 Tarihli ve 26613 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi